MuaBanCoin

.com
MuaBanPm.comMuaBanWmz.com
Bạn nhận loại tiền nào thì sẽ chịu phí chuyển khoản của loại tiền đấy (Chúng tôi không được hưởng), phí được cập nhật liên tục như bên dưới.
Lý do phí chuyển tiền cho bạn mà bạn phải chịu là để công bằng, chính xác nếu bạn mua bán với mọi số lượng lớn nhỏ. Khi bạn mua số lượng lớn hơn sẽ có lợi hơn cho bạn.
Phí sẽ được tính toán vào VNĐ.

Bảng phí các loại tiền:
 1. VND: Miễn phí
 2. USDT TRC20: 0.8 USDT
 3. USDT ERC20: 4 USDT
 4. USDT BEP20: 0.25 USDT
 5. BUSD: 0.7 BUSD
 6. USDC ETH: 3.68 USDC
 7. USDC BSC: 0.145 USDC
 8. Bitcoin: 5.0E-5 BTC
 9. Ethereum: 0.0007 ETH
 10. Litecoin: 0.001 LTC
 11. Tron: 1 TRX
 12. Dash: 0.0016 DASH
 13. Dogecoin: 4 DOGE
 14. NEO: 0 NEO
 15. Ethereum Classic: 0.01 ETC
 16. Bitcoin Cash: 0.001 BCH
 17. Monero: 0.0001 XMR
 18. Cardano: 0.8 ADA
 19. Solana: 0.008 SOL
 20. Polkadot: 0.08 DOT
 21. XRP: 0.2 XRP
 22. BNB (Binance Chain - BEP2): 0.0005 BNB
 23. BNB (BSC - BEP20): 0.0005 BNB